Verwacht je een negatief bindend studieadvies? Zoek op tijd hulp!

De zomer komt er aan en het studiejaar 2018-2019 zit er bijna op. Voor veel eerstejaars (en soms ook tweede- of derdejaars) studenten komen er spannende maanden aan. Heb je voldoende studiepunten behaald om door te mogen studeren of verwacht je een negatief bindend studieadvies? In deze blog geef ik je alvast een paar tips voor de komende maanden.

Persoonlijke omstandigheden

Wanneer je het vermoeden hebt dat je aan het einde van dit studiejaar niet aan de vereiste norm zal voldoen, is het verstandig om tijdig bij jezelf te rade te gaan wat daar de oorzaak van is. Studenten mogen namelijk alleen een negatief bindend studieadvies krijgen, wanneer voldoende is komen vast te staan dat hij of zij niet geschikt is voor de opleiding. Uiteraard blijkt deze geschiktheid in beginsel uit je cijfers. Echter, soms kunnen persoonlijke omstandigheden (ook) een rol hebben gespeeld bij het niet behalen van alle benodigde studiepunten. Elke opleiding is wettelijk verplicht daar rekening mee te houden. Hierbij kan gedacht worden aan een ziekte, een functiestoornis, een zwangerschap, bijzondere familie-omstandigheden, het lidmaatschap van bijvoorbeeld een vereniging of commissie (die uiteraard met de opleiding te maken heeft) of een overmachtssituatie. Bij een functiestoornis kan bijvoorbeeld gedacht worden aan ADHD of Dyslexie.

Contact met studieadviseur

Persoonlijke omstandigheden moeten altijd tijdig gemeld worden bij de juiste persoon. Meestal is dat een studieadviseur, studiebegeleider of studieloopbaanbegeleider. Elke opleiding heeft in haar Onderwijs- en Examenreglement (de OER) de te volgen stappen opgenomen. Ik merk vaak dat het tijdstip waarop een student zijn of haar persoonlijke omstandigheden gemeld heeft, onderwerp is van discussie tijdens de procedures die ik voer voor studenten. Wanneer een student zich bijvoorbeeld aan het einde van het jaar pas beseft dat persoonlijke omstandigheden van invloed zijn geweest op zijn of haar studieprestaties, stelt de examencommissie zich meestal op het standpunt dat zij achteraf geen verband meer kunnen vaststellen tussen deze omstandigheden en het niet behalen van de norm. Daarom is het belangrijk de omstandigheden zo snel mogelijk te melden.

Omstandigheden (nog) niet of te laat gemeld? Zet toch door!

Als gevolg van diverse discussies hierover, zijn de diverse colleges die over het beroep tegen het bindend studieadvies oordelen (het College van Beroep voor de Examens of het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs), van mening dat het laat melden van omstandigheden niet betekent dat alleen al om die reden het beroep ongegrond verklaard moet worden. Met andere woorden, ook wanneer persoonlijke omstandigheden te laat gemeld zijn, zal de examencommissie moeten onderzoeken of een verband met het niet behalen van de norm aanwezig is. Dat is zeker het geval wanneer een student bewijs kan overleggen waaruit blijkt dat de persoonlijke omstandigheden toch écht aanwezig waren. Denk hierbij aan een verklaring van je (huis)arts of getuigenverklaringen van familieleden.

Communiceer bij voorkeur schriftelijk (per mail)!

Wanneer je je persoonlijke omstandigheden wil melden, zorg dan altijd dat je kunt bewijzen dat je dit gedaan hebt. Ik heb vaak genoeg meegemaakt dat studenten mij te kennen gaven dat zij meerdere malen geprobeerd hebben om een afspraak te maken met een studieadviseur, maar dat dit door de drukte van de zomermaanden niet (meteen) lukte of doordat een studieadviseur op vakantie was. Het is dan natuurlijk vervelend als de examencommissie zich vervolgens op het standpunt stelt dat de student zijn of haar omstandigheden te laat gemeld heeft. Daarom is het goed om altijd per mail te communiceren met een studieadviseur en die betreffende mails te bewaren. Let op: wanneer je een bindend studieadvies krijgt, zal je studentenaccount waarschijnlijk geblokkeerd worden. Zorg dus dat je belangrijke mails ergens opslaat!

Tot slot: vecht het bindend studieadvies aan!

Mocht je daadwerkelijk een negatief bindend studieadvies ontvangen dan adviseer ik je deze aan te vechten! Binnen 6 weken na de datum van het besluit kan beroep ingesteld worden bij het College van Beroep voor de Examens. Daar kan ik je bij helpen. Mijn ervaring is namelijk dat een groot deel van de studenten die in beroep gaan uiteindelijk tóch verder mogen studeren. Niet geschoten is altijd mis! Nee heb je en ja kan je krijgen!

Zoek op tijd hulp!

Heb je een waarschuwing gekregen van je opleiding dat er een negatief bindend studieadvies aan zit te komen of denk je zelf dat je zo’n beslissing kunt verwachten? Neem dan snel contact met mij op!

Neem vrijblijvend contact met mij op. Vul de contactpagina in op mijn website of stuur mij een mailtje: info@huigslootadvocatuur.nl. Je kunt mij ook bellen op 06-26 73 71 77.