Een norm van 60 studiepunten zonder compensatiemogelijkheid is in strijd met de wet!

Een norm van 60 studiepunten zonder compensatiemogelijkheid is in strijd met de wet

Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (het CBHO) heeft op 5 februari 2019 een student van de NHTV Internationale Hogeschool in het gelijk gesteld en het negatief bindend studieadvies vernietigd! Hij deed de vier jaar durende opleiding Creative Media and Game Technologies en had van de examencommissie een negatief bindend studieadvies ontvangen. Deze opleiding hanteert een norm van 60 studiepunten. Dat betekent dat studenten aan het einde van hun eerste studiejaar 60 studiepunten moeten hebben behaald. Zo niet, dan ontvangen zij een negatief bindend studieadvies (BNSA / BSA) en moeten zij de opleiding verlaten. Deze studenten kunnen hierbij niet bepaalde vakken compenseren of op andere wijze herstellen. Het CBHO heeft nu besloten dat dit in strijd met de wet is, waarmee het beroep van deze student gegrond verklaard werd. Als gevolg daarvan werd de beslissing van de examencommissie omtrent het BSA vernietigd. Een belangrijke uitspraak voor de toekomst.

Het bindend studieadvies: hoe zit dat ook alweer?

Voor het opleggen van een bindend studieadvies aan een student, gelden allerlei vereisten. Die voorwaarden staan zowel in de wet (de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, ook wel de WHW) als in de Onderwijs- en Examenregeling (de OER) van elke opleiding zelf.

Kort gezegd mag een negatief bindend studieadvies alleen aan studenten gegeven worden die niet geschikt worden geacht voor de opleiding. Daarbij moeten persoonlijke omstandigheden in acht worden genomen. Dit vereiste staat in de wet, om precies te zijn in artikel 7.8b lid 1 WHW.

Elke opleiding bepaalt vervolgens zelf wanneer zij een student “geschikt” achten of niet. Dat doen zij door in de OER een norm vast te leggen voor het propedeuse-examen. Dit betreft het minimaal te halen aantal studiepunten om een positief bindend studieadvies te kunnen krijgen. Wordt deze norm niet gehaald, dan ontvangt deze student een negatief bindend studieadvies en zal hij of zij worden uitgeschreven.

Is een student het vervolgens om welke reden dan ook niet eens met ontvangen bindende studieadvies, dan kan beroep ingesteld worden bij het College van Beroep voor de Examens (het CBE). Dan hebben we het over administratief beroep. Verklaart het CBE het beroep ongegrond, dan kan de student tegen die beslissing beroep instellen bij het CBHO. Dat is dus de hoogste instantie voor dit soort zaken.

Ben jij ook student aan de NHTV Internationale Hogeschool of hanteert jouw opleiding ook een norm van 60 studiepunten zonder compensatiemogelijkheid? Of heb je een bindend studieadvies gekregen en wil je deze aanvechten? Neem dan contact met mij op!

Het eerste gesprek is gratis en studenten komen bovendien veelal in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Neem vrijblijvend contact met mij op: 06-26 73 71 77 of stuur mij een mailtje: info@huigslootadvocatuur.nl